Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivisessa psykoterapiassa tutkitaan hyvinvointia rajoittavia, epätarkoituksenmukaisia ajatustapoja ja niiden yhteyksiä ongelmallisiin kokemuksiin, tunteisiin ja käyttäytymistapoihin. Kognitiivisessa psykoterapiassa tunnistetaan vallitsevia ajattelutottumuksia, kehitetään ongelmanratkaisutaitoja ja etsitään terveempiä ajatuksia itsetuntoa ja elämän mielekkyyttä haittaavien ajatusten tilalle. Kognitiivinen psykoterapia on käytännönläheistä, uusia suhtautumis- ja toimintapoja kokeillaan ja harjoitellaan terapiakäyntien välissä kunkin jokapäiväisessä elämässä. Terapeutti on tässä kaikessa opastava tukija ja kanssakulkija.

Kognitiivinen psykoterapia on tieteellisesti tutkituin psykoterapiamuoto, joka on todettu tehokkaaksi masennuksen, mielialahäiriöiden (mm. kaksisuuntaisen mielialahäiriö ), ahdistuneisuushäiriöiden (mm. paniikkihäiriö, pakko-oireinen häiriö, fobiat, sosiaalinen pelko, syömishäiriöt  ja traumaperäinen stressihäiriö ) ja persoonallisuushäiriöiden hoidossa. Kognitiivinen psykoterapia soveltuu myös erilaisten elämän kriisi- ja traumatilanteiden hoitoon.

Kognitiivinen psykoterapia voi olla kestoltaan lyhyttä (10-20 krt) tai pitkää (vuosi tai enemmän).

Myös etäterapiamahdollisuus videovälitteisenä suojattuna nettiterapiana.