etusivu

Olen Nina Kekkonen, Valviran hyväksymä erityistason kognitiivinen psykoterapeutti. Koulutukseltani olen psykiatriaan erikoistunut sairaanhoitaja ja psykoterapeutti. Minulla on pitkä ja monipuolinen työkokemus takana aikuisten mielenterveyspalveluissa niin osastotyöstä kuin avohoidon palveluissa ja kuntoutuksessa. Erikoistumiskoulutus myös kriisi- ja traumatyöhön sekä monivuotinen työkokemus kriisi- ja traumatyöskentelystä.

Psykoterapeuttikoulutukseni on integratiivinen kognitiivisten psykoterapioiden koulutus. Tämä tarkoittaa sitä, että perinteisen kognitiivisen psykoterapian lisäksi terapiassa yhdistetään ja sovelletaan mm. skeema- ja myötätuntoisen terapian menetelmiä.

Psykoterapia perustuu yhteistyösopimukseen asiakkaan ja terapeutin välillä ja yhdessä laadittuihin tavoitteisiin, jotka rakentuu yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Aitous, hyväksyminen, tasavertaisuus ja ainutlaatuisuuden kunnioittaminen ovat työskentelyni pohjana. Tästä syntyy turvallinen ja luotettava terapiasuhde jonka sisällä kaikkia asioita voidaan yhdessä lähestyä, tutkia, pohtia ja löytää uusia näkökulmia ja ratkaisuja helpottamaan elämääsi.